Kontakt

R.I. CONSULTANCY SERVICES, spol. s r.o.

Na Vŕšku 6
811 01 Bratislava
Slovenská Republika

IČ: 35 787 040,  DIČ: SK 2020278271

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I. v oddiely Sro, vo vložke č. 21605/B.

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: 1100 000000 2627475578

Kontaktná osoba
Mgr. Jana Oravcová
Email: joravcova@recruitment.sk
 

 

 

Telefón: +421 259 20 79 22