Naše služby

V nadväznosti na aktuálne potreby našich klientov poskytujeme profesionálne služby v oblasti vyhľadávania a výberu budúcich zamestnancov. Naši konzultanti sú však schopní poskytnúť služby i v problematike vyhľadávania talentov a pomoc špecialistom a manažérom v období prepúšťania. Pretože nároky na naše služby a očakávania našich klientov sa menia, aj my sme schopní pružne reagovať a potrebnú ponuku klientovi ušiť na mieru.

Executive Search

Využitím tejto služby budete mať istotu, že ste urobili maximum pre výber kľúčovej pozície. Naši skúsení senior konzultanti, ktorí vedú projekt priameho oslovenia, kombinujú sieť kontaktov a informácie   trhu s cieľom predstaviť klientovi tých najlepších v danom odbore. Pri každom projekte dodržiavame úplnú diskrétnosť, tak voči nášmu klientovi, ako aj osloveným kandidátom. Našu profesionalitu dokazujú úspešne dokončené projekty na pozíciách výkonný riaditeľ, finančný riaditeľ, obchodný riaditeľ, výrobný riaditeľ, ako aj iné seniorské posty a pozície špecialistov v oblastiach financií, výroby, marketingu, obchodu,  IT&telco, farmaceutického priemyslu a logistiky. Službou executive search okrem vhodných kandidátov získate i veľmi dobrý prehľad o situácii v odvetví a vnímaní vašej spoločnosti ako potenciálneho zamestnávateľa. Projekty priameho vyhľadávania sme schopní flexibilne rozšíriť v rámci skupiny RICS aj do iných krajín.

Search & Selection

„Recruitment“ je klasickou formou spolupráce, pri ktorej kombinujeme databázový výber s efektívnou marketingovou stratégiou, ktorá je „šitá na mieru“ konkrétnemu klientovi. V prvej fáze každého projektu je pre nás dôležité získať od klienta všetky informácie, ktoré nám môžu pomôcť rýchlo a efektívne identifikovať najvhodnejších kandidátov. Ďalšia fáza vyhľadania a vedenia pohovorov trvá v priemere 2 až 4 týždne. Počas celej doby sme pravidelne v kontakte s klientom a informujeme  ho o aktuálnej situácii. Poslednou fázou je zostavenie tzv. „short-listu“ kandidátov podľa požiadaviek a potrieb klienta a našich odborných skúseností a znalostí. V prípade dohody Vám vieme flexibilne predstaviť kandidáta už v deň, keď sme ho vybrali, a tým skrátiť čas trvania procesu. Pri vedení pohovoru používame osvedčené metódy a spoliehame sa na našu dlhoročnú prax. Honorár za túto službu je splatný až v deň nástupu Vami vybraného kandidáta. Samozrejmosťou je poskytovanie garancie podľa zmluvne dohodnutých podmienok bez ďalších dodatočných platieb.

Consultancy

Kľúčovým faktorom úspechu každej spoločnosti sú kvalitní zamestnanci. Jednotlivci spolu vytvárajú pracovné tímy, ktoré pomocou synergického efektu dosahujú lepšie výsledky ako by vedel vytvoriť každý samostatne. Prvým krokom k vytvoreniu fungujúceho tímu je správny postup pri výbere jeho členov. Bez správneho procesu a postupu je výberový proces ako „ruleta.“ Naši skúsení konzultanti Vám poskytnú odborné poradenstvo podľa individuálnych potrieb Vašej spoločnosti, či už je to príprava a vedenie pracovného pohovoru alebo návrh a dizajn celého procesu prijímania zamestnancov.

Outplacement

Zachovanie korektného a pozitívneho imidžu firmy pri prepúšťaní zamestnancov  Vám umožní  služba outplacement. Táto služba je prispôsobená potrebám našich zákazníkov a zameriava sa na stredný a vyšší manažment. Tento komplexný program pokrýva všetky aspekty od definovania pracovných pozícií, až po úspešne absolvovaný pohovor a vedenie negociácie o podmienkach pracovnej zmluvy.