Úspech

Kvalitným výberom kľúčových zamestnancov prispievame k úspešnému rastu a dosahovaniu cieľov našich klientov. Za celým procesom výberu je svedomitá, precízna a dôsledná práca našich konzultantov. Pozrime sa na úspechy z perspektívy čísiel:

Klienti si pozvú na osobné stretnutie 82,5% kandidátov, ktorých im naši konzultanti odporučia.

Máme 40% úspešnosť pri obsadzovaní zadaných pozícií (pri neexkluzívnych pozíciách).

Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej lehote 3,5%.

Ukončenie pracovného pomeru v priebehu 1 roku od nástupu 2%.